Behandeling

De eerste sessie staat in het teken van kennismaking. We kijken of je hulpvraag aansluit bij wat ik te bieden heb en indien gewenst vertel ik meer over haptotherapie en mijzelf. Bij de haptotherapie staat het contact centraal, daardoor is het belangrijk dat je het gevoel hebt in ‘goede handen’ te zijn. Als wij beiden het gevoel hebben dat wij samen aan jouw probleem kunnen werken, wordt een behandeltraject ingezet. Meestal is dit na de eerste sessie wel duidelijk. Soms zijn twee of drie sessies nodig om tot een besluit te komen.

De frequentie van de afspraken is afhankelijk van de urgentie van jouw probleem en van de snelheid waarmee je jezelf dingen eigen kunt maken. Vaak wordt gestart met een frequentie van één keer per week en gaat dit na enige tijd over in eens per twee à drie weken. Nog later kan dit overgaan in eens per vier à zes weken.

De lengte van het behandeltraject is zeer variabel. Soms zijn enkele sessies voldoende, maar het kan ook jaren gaan duren. Dit is afhankelijk van de zwaarte van jouw probleem en van ‘hoe diep je wilt graven’. Het is te allen tijde jouw beslissing of je met de behandeling wilt stoppen of doorgaan. Het is ook mogelijk dat je jezelf na een tijd opnieuw bij mij meldt, omdat je er dan aan toe bent om aan de slag te gaan met iets dat je eerder hebt laten liggen.

Tijdens een sessie wordt er stil gestaan bij wat je denkt en voelt. Vaak staan denken en voelen op gespannen voet met elkaar en wordt de gevoelsinformatie door het denken onderdrukt. Daarom zal veel aandacht gaan naar wat je voelt. Gevoelens die onderdrukt worden hebben vrijwel altijd met kwetsbaarheid te maken. Het is belangrijk dat je jezelf bij mij veilig genoeg voelt om hiermee voor de dag komen.

Stil staan bij wat je voelt, kan door oefeningen te doen en/of doordat ik je aanraak. Aanraking is een hele directe vorm van contact: ik kan jou voelen en jij kunt mij voelen. De wijze waarop je op mijn aanraking reageert, vertelt veel over hoe het op dat moment met jou is en over wat je op dit gebied al of niet hebt meegemaakt. Er kunnen oude gevoelens boven komen die niet of onvoldoende verwerkt zijn. Samen puzzelen we dan uit welke gevoelens van nu zijn en welke uit het verleden stammen. Helderheid hierover maakt dat oude pijn verwerkt kan worden en in het nu adequaat gehandeld kan worden.

www.marioncoenen.nl/webdesign/